CONTACT

Wensstichting SHAMAJO
Postbus 51, 5330 AB Kerkdriel

Telefoon +31 (0)6 2738 9625
E-mail info@shamajo.nl

Bank NL44 INGB 0009 5193 90
KvK 11057937

Volg ons!

Contact opnemen!

PERSCONTACT

Wij vinden het natuurlijk heel erg leuk om in de pers terecht te komen. Indien u een verzoek voor een interview wilt indienen of accreditatie wilt aanvragen voor een van onze evenementen kunt u contact opnemen met Wendy Leemburg (e-mailadres: communicatie@shamajo.nl). Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u zich alvast oriënteren op wat er voorheen in de media over SHAMAJO en haar evenementen is geschreven? Dan verwijzen wij u graag naar de pagina Nieuws op onze website.

Spelregels voor de pers

Indien u langs komt op een van onze evenementen zijn er wel een aantal spelregels, aangezien onze doelgroep erg kwetsbaar is. Op onze evenementen willen wij hen ongestoord en met veel plezier laten genieten van hun VIP-dag.

Persspelregels voor bezoek aan een SHAMAJO-evenement

  • U kunt zich aanmelden bij onze registratiebalie bij de hoofdingang van het evenement.
  • Daar krijgt u een SHAMAJO-perskaart. Deze kaart geeft toegang tot het evenement en dient goed zichtbaar te zijn tijdens uw bezoek. Op deze manier weten alle aanwezigen dat u toestemming van ons heeft gekregen voor het maken van foto’s en/of films.
  • Vriendelijk verzoeken wij u om u bij het verlaten van het evenement weer af te melden en uw SHAMAJO-perskaart in te leveren bij de registratiebalie.
  • Wij verzoeken u respectvol om te gaan met het maken van foto’s en/of films van onze VIP’s. Dat houdt onder andere in dat er maximaal twee fotografen tegelijkertijd bij één VIP foto’s en/of films mogen maken, dat bij het foto’s en/of films maken de VIP’s zo min mogelijk gehinderd mogen worden.
  • Er zijn VIP’s die niet gefotografeerd willen worden! Deelname aan onze evenementen betekent toestemming dat de deelnemende VIP’s en overige bezoekers gefotografeerd en gefilmd mogen worden, tenzij vóóraf aan onze stichting kenbaar wordt gemaakt hiervoor geen toestemming te verlenen. Wij treffen ter plekke maatregelen voor deze bezoeker(s). Dit betekent dat hij/zij een speciaal passe-partout omgehangen krijgt, waardoor duidelijk zichtbaar is dat hij/zij niet gefotografeerd mag worden. Mocht een VIP en/of begeleider ter plekke aangeven het fotograferen en/of filmen toch niet op prijs te stellen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit ook achterwege te laten.
  • Bij het niet nakomen van bovenstaande spelregels, zijn wij helaas genoodzaakt uw SHAMAJO-perskaart ter plekke in te nemen en u te verzoeken het evenement direct te verlaten.
  • Wij gaan ervan uit dat u zich aan onze spelregels houdt en verwelkomen u graag op onze SHAMAJO-evenementen.

Geef een reactie