Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks onze zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten, virussen, en dergelijke.

SHAMAJO behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

SHAMAJO aanvaardt geen aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten op deze site.

SHAMAJO is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan SHAMAJO.

Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHAMAJO.