educatie

SHAMAJO richt zich sinds 2015 op educatie. Het doel hierachter is een significante verbetering brengen in de leefomstandigheden van (ernstig) meervoudig gehandicapten (VIP’s door ons genoemd). We willen hun leven structureel aangenamer maken.

Dat willen we bereiken door het scholen van de personen die dagelijks in de directe omgeving van de VIP’s aanwezig zijn. Hen wordt geleerd hoe zij nog beter kunnen omgaan met het gedrag van gehandicapten. Door het laten ervaren wat het is om altijd afhankelijk te zijn van een ander, wordt het begrip voor (ernstig) meervoudig gehandicapten groter.

Ook beseffen mensen dan dat een goede gezondheid niet een vanzelfsprekendheid is. Onze overtuiging is dat er door educatie op een adequate manier ingespeeld kan worden op de behoeften vanVIP’s.

Educatie is een langdurig en continu proces. Mensen vallen vaak terug in hun eigen ‘vertrouwde’ patronen. Deze patronen willen wij doorbreken. Wij zeggen daarom ook ‘leer de VIP’s lezen’. Als zij zich prettig voelen, staan ze veel meer open voor verandering en therapie, waardoor hun zelfstandigheid toeneemt en ze minder afhankelijk zijn van anderen.