Een Nederland waarin de behoeften van (ernstig) meervoudig gehandicapten herkend, erkend en optimaal ingevuld worden. Dat is de droom van SHAMAJO.

Help jij mee om deze droom uit te laten komen? Doe een gift en vul direct het donatieformulier in.

Geef met belastingvoordeel

Met jouw gift vervullen we hartenwensen, organiseren we evenementen en werken we aan bewustwording en educatie.

Naast het doen van een eenmalige gift kun je SHAMAJO ook steunen met een periodieke gift. In dat geval schenk je jaarlijks eenzelfde bedrag aan SHAMAJO voor een periode van minimaal vijf jaar. Je kunt zelf bepalen of je dit bedrag elk jaar in één keer betaalt of dat je het opsplitst in meerdere betalingen per jaar. Deze vorm van schenken is voor jou fiscaal gezien gunstig en verzekert SHAMAJO voor een langere tijd van structurele inkomsten.

Voorbeeld 1
Je geeft jaarlijks aan SHAMAJO€ 200
Je krijgt terug van de Belastingdienst *€ 84
Jouw gift van € 200 kost je netto€ 116
Voorbeeld 2
Je wilt netto geven€ 200
Je geeft jaarlijks aan SHAMAJO€ 345
Je krijgt terug van de Belastingdienst *€ 145

* In de voorbeelden is uitgegaan van 42% belastingschaal.

Hoe kun je een periodieke gift doen?

Stel je wilt een periodieke gift doen aan SHAMAJO, dan kun je de volledige periodieke gift opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting als deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat het goede doel een ANBI-status heeft en dat heeft SHAMAJO.

Om een periodieke gift te doen maken we een schriftelijke overeenkomst op tussen jou en SHAMAJO. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om dit door een notaris te laten opstellen.

Download het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’ op de website van de Belastingdienst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *